Aanmeldformulier

U kunt een afspraak maken voor een rondleiding bij de directeur van de school. De rondleiding verschaft algemene informatie over de Achtbaan, o.a. over werkwijze, identiteit, profiel van de school, jaarprogramma, methodes. D.m.v. een aanmeldformulier kunt u uw kind aanmelden bij de Achtbaan. Daarna wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek met de intern begeleider en leerkracht om de school informatie te verschaffen over de nieuwe leerling. Als het kind (bijna) vier jaar is, ontvangen ouders van de leerkracht een uitnodiging om hun kind ongeveer acht dagdelen te laten komen wennen in de groep, voordat hij/zij definitief begint op school.
/sites/001.v2-achtbaan/files/images/aanmeldformulier_leerlingaug2017.pdf