Groep 5

Even voorstellen:

In groep 5 zitten 18 kinderen. Juf Danielle maandag, dinsdag, woensdag en donderdag voor de groep, op vrijdag staat juf Galina voor de groep.

 

Hoe ziet een dag eruit in groep 5?

Elke ochtend beginnen we met jeugdjournaal kijken. Dan praten we over het nieuws. Moeilijke woorden en interessante of opvallende onderwerpen schrijven we tijdens het kijken in ons schrift, zodat we daar later met elkaar over kunnen praten.

Daarna gaan we rekenen. En krijgen we de instructie van de taalles, die we na de pauze afmaken.

Om 10.15 uur eten we ons fruithapje en gaan we naar buiten.

Na de pauze estafette, spelling of begrijpend lezen (nieuwsbegrip). Op onze school gaan we niet om 12.00 uur naar huis. De kinderen eten vanaf 12.15 in de klas terwijl de juf voorleest. Daarna wordt er een half uur buiten gespeeld op het plein. In de middag worden kinderen die extra hulp nodig hebben, geholpen tijdens de VST. Ook oefenen we extra op de computer of d.m.v. reken en taalspelletjes. Daarnaast wereldoriëntatie d.m.v. het zelf kiezen van opdrachtkaarten en expressie vakken. Het is belangrijk dat kinderen leren om goed met elkaar om te gaan. Wij gebruiken de kanjertraining voor de sociale vorming. Om de werkhouding van kinderen te verbeteren wordt er in groep 5 3 keer per week taakspel tijdens het werken gespeeld.

 

                                 

Wanneer gym:

dinsdagochtend en donderdagochtend

 

Wat leren we in groep 5

Het lezen is natuurlijk erg belangrijk. Naast technisch lezen wordt het begrijpend lezen steeds belangrijker. Bij rekenen leren we manieren om getallen onder de 1000 op te tellen en af te trekken. Daarnaast de tafels en de deeltafels.

Klokkijken analoog en digitaal. Geldsommen tot 1000 euro. Bij wereldoriëntatie behandelen we ongeveer 10 thema’s die elk 3-4 weken duren. Bent u benieuwd  welke thema’s? Die hangen in de MI-ruimte tussen groep 4 en 5.