Groep 7

Even voorstellen:

In onze groep zitten het komend schooljaar 21 kinderen. Meester Anil is de groepsleerkracht. 

Hoe ziet een dag in groep 7 eruit?

Wij beginnen de dag met rekenen. Hiervoor gebruiken wij de methode ‘Wereld in getallen’. Na het rekenen hebben wij taalles. Bij taal komen onderdelen als woordenschat, spreken/luisteren, schrijven en taalbeschouwing aan bod. Dan is het tijd voor een gezond stuk fruit, waarna wij naar buiten gaan voor de pauze. Na de pauze gaan wij aan de slag met begrijpend en/of technisch lezen. Na de grote pauze hebben wij na het vak spelling, meervoudige intelligentielessen (geschiedenis, natuur en aardrijkskunde) en creatieve lessen.

Wanneer gym:

Dinsdagochtend.

Wat leren we in groep 7

Op het gebied van rekenen krijgen we enorm veel nieuwe lesstof; we starten met breuken, procenten, kommagetallen en de getallen waarmee we optellen en aftrekken worden steeds groter, enz. Op taalgebied breiden we de spellingsafspraken uit, maken we kennis met nieuwe woorden om onze woordenschat uit te breiden en houden wij ons bezig met taalbeschouwing. In de begrijpend lezen lessen bouwen we het toepassen van de strategieën uit met behulp van Goed Gelezen. Daarnaast krijgen wij Engels en verkeer. In groep 7 krijgen wij het verkeersexamen (theorie en praktijk).

Nog meer: In groep 8 gaan we samen met groep 7 op kamp.