Beweging

Vanaf het schooljaar 2013/2014 doet de Achtbaan mee met het project ‘Talentontwikkeling’. Het doel van het project is om kinderen met talent snel te herkennen en goed verder te begeleiden. Een juiste sportkeuze is hierbij van groot belang. Het project is in april opgestart en zal door de gymdocent na de zomervakantie verder worden gevolgd. Voor de reguliere gymlessen zal er niet direct een grote verandering zijn. Op den duur zullen er waarschijnlijk wat meer clinics gegeven worden, om de kinderen een breed aanbod van sport te geven. Op deze manier kan worden gekeken welke sport het beste bij een kind past. Daarnaast zal er na schooltijd meer gebruik worden gemaakt van de playgrounds/velden.