Beweging

De Achtbaan doet mee met het project ‘Talentontwikkeling’. Het doel van het project is om kinderen met talent snel te herkennen en goed verder te begeleiden. Een juiste sportkeuze is hierbij van groot belang. Het project wordt door de gymdocent gevolgd. De reguliere gymlessen worden door een vakdocent gegeven. Groep 3 t/m 8 krijgt twee keer per week gym of 1 keer een blokles. De kleuters krijgen 1x per week gym van de vakleerkracht. Daarnaast geeft de eigen leerkracht minimaal 1x per week gym aan de kleuters.

Tijdens deze lessen worden er ook clinics gegeven om de kinderen met een breed aanbod van sport kennis te laten maken. Op deze manier kan worden gekeken welke sport het beste bij een kind past. Daarnaast zal er na schooltijd meer gebruik worden gemaakt van de playgrounds / velden.

Vijf à zes keer per jaar is er een Playing Gezond dag. Op deze dagen wordt er extra beweging gegeven aan de kinderen door TIO (Talent in Opleiding).