Onderwijskwaliteit

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

vergelijkbare scholen: 92,9%      De Achtbaan: 93,2%

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

vergelijkbare scholen 51%         De Achtbaan: 63%

Bron: scholenopdekaart.nl

De laatste gegevens vanuit de IEP- Eindtoets:

 

ADVIES SCHOOLTYPE

Groep Score pro/bb bb/kb kb/gl-TL GL-TL/H H/V Vwo
8 75,9 4% 21% 29% 21% 11% 14%
landelijk IEP 79,5 2% 15% 22% 27% 20% 15%

 

De gegevens van de laatste inspectie:

inspectie april 2020

Herstelonderzoek Voldoende Toezicht PO vestiging
Kwaliteitscultuur Voldoende Onderzoek PO vestiging
Zicht op ontwikkeling Voldoende Onderzoek PO vestiging
Didactisch handelen Voldoende Onderzoek PO vestiging
Resultaten Voldoende Onderzoek PO vestiging
Veiligheid Voldoende Onderzoek PO vestiging

Bron: allecijfers.nl