Onderwijskwaliteit

In oktober 2019 heeft de inspectie aangegeven dat de Achtbaan haar kwaliteit op orde heeft en het basisarrangement gehandhaafd blijft.. Op de schaal van 500 tot 550, met een landelijk gemiddelde van 535, was de schoolscore zonder correctie van de afgelopen 3 jaar:

 

Schooljaar 2016 - 2017; 533,8

schooljaar 2017 – 2018; 530,3

schooljaar 2018 – 2019; 541,0