Groep 8

Even voorstellen:

In onze groep zitten 28 kinderen. 

Hoe ziet een dag in groep 8 eruit?

De leerlingen gaan dan in kleine groepjes met de juf met verschillende activiteiten aan de slag op het gebied van taal, rekenen, lezen of woordenschat,. Daarna gaan we een uurtje rekenen. Na de pauze besteden we aandacht aan taal, spelling en begrijpend lezen. In groep 8 wordt er extra veel aandacht geschonken aan het zelfstandig werken en plannen. Dit is van groot belang voor het voortgezet onderwijs. In de middagen besteden we aandacht aan wereldoriëntatie met behulp van de methode Naut, Meander en Brandaan. 

 

Wanneer gym:

Maandag en donderdag

 

Wat leren we in groep 8?

De eerste helft van het schooljaar komen er ook nog nieuwe lesstof aan bod, zowel voor rekenen, als voor taal en lezen. We gaan verder met breuken, kommagetallen en de getallen waarmee we optellen en aftrekken worden steeds groter, enz. Op taalgebied breiden we de spellingsafspraken uit, maken we kennis met nieuwe woorden om onze woordenschat uit te breiden. In de begrijpend lezen lessen bouwen we het toepassen van de strategieën uit en leren we deze strategieën toe te passen in alle andere lessen.

Nog meer: In groep 8 gaan we op kamp