Groep 8

Even voorstellen:

In onze groep zitten 20 kinderen. juf Ellen is de groepsleerkracht. 

Hoe ziet een dag in groep 8 eruit?

In de ochtend starten we met de vst-activiteiten. De leerlingen gaan dan in kleine groepjes met een juf of een onderwijsassistent of hulpouders met verschillende activiteiten aan de slag op het gebied van taal, rekenen, lezen of woordenschat,. Daarna gaan we een uurtje rekenen. Na de pauze besteden we aandacht aan taal, spelling en begrijpend lezen. Het laatste half uur van de ochtend is zelfstandig werken. In de middagen besteden we een aantal dagen per week aandacht aan MI. Hierin zitten de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. De andere dagen houden we ons bezig met de creatieve vakken en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Wanneer gym:

Dinsdagmiddag en donderdagochtend.

Wat leren we in groep 8?

De eerste helft van het schooljaar komen er ook nog nieuwe lesstof aan bod, zowel voor rekenen, als voor taal en lezen. We gaan verder met breuken, kommagetallen en de getallen waarmee we optellen en aftrekken worden steeds groter, enz. Op taalgebied breiden we de spellingsafspraken uit, maken we kennis met nieuwe woorden om onze woordenschat uit te breiden. In de begrijpend lezen lessen bouwen we het toepassen van de strategieën uit en leren we deze strategieën toe te passen in alle andere lessen.

Nog meer: In groep 8 gaan we samen met groep 7 op kamp.