Moderne methodes

De Achtbaan maakt gebruik van de allernieuwste onderwijsmethodes, zoals:

Rekenen: Pluspunt

Taal en Spelling: Staal

Begrijpend lezen: maken ook gebruik van Nieuwsbegrip

Wereld Oriëntatie: Brandaan (geschiedenis), Meander (aardrijkskunde) en Naut (Natuur/Techniek) 

ICT:  o.a. Junior Cloud (hierop kunnen kinderen online oefenen)

 

De kleuters gebruiken o.a.

- Rekenplein

- Fonemisch bewustzijn

- Kleuterplein 

- Begrijpend Luisteren van het CPS