Groep 4

Even voorstellen:

In groep 4 zitten 18 kinderen. Juf Ria staat maandag, dinsdag en woensdag  en vrijdag voor de groep en op donderdag staat juf Martina voor de groep.

Hoe ziet een dag eruit in groep 4?

4 keer in de week beginnen we met Estafette lezen. Dit is een leuke manier om vooral goed technisch te leren lezen. Daarna gaan we rekenen. Om 10.15 uur eten we ons fruit en gaan we naar buiten.  Na de pauze hebben we les in taal, spelling of begrijpend lezen. 3 keer per week spelen we taakspel om ons te trainen in een goede werkhouding. Daarnaast gebruiken we de kanjertraining, omdat we het belangrijk vinden dat we leren om goed met elkaar om te gaan.  Op onze school gaan we niet om 12.00 uur naar huis. De kinderen eten vanaf 12.15 in de klas,  terwijl de juf of meester voorleest. Daarna spelen we een half uur buiten op het plein. In de middag worden kinderen die extra hulp nodig hebben, geholpen tijdens de VST. Ook oefenen we extra op de computer of doen extra reken en taalspelletjes. Voor onze lessen wereldoriëntatie kunnen we zelf kiezen uit opdrachtkaarten die uitgaan van verschillende talenten. Hieraan zijn ook onze expressievakken gekoppeld.

Wanneer gym:

Dinsdagmiddag en donderdagochtend

Wat leren we in groep 4

Het lezen is natuurlijk erg belangrijk. Naast technisch lezen wordt het begrijpend lezen steeds belangrijker. Bij rekenen leren we manieren om getallen onder de 100 op te tellen en af te trekken. Daarnaast de tafels van 2, 10, 5, 3, 4, 6 en 7, klokkijken hele-/ halve uren en kwartieren analoog en digitaal. Geldsommen tot 100 euro. Bij wereldoriëntatie behandelen we ongeveer 10 thema’s die elk 4 weken duren.