Groep 4

Even voorstellen:

In groep 4 zitten 19 kinderen. 

Dit kan in de loop van het jaar veranderen.

 

Hoe ziet een dag eruit in groep 4?

Elke dag wordt er gerekend en zijn we bezig met spelling. 4 keer in de week leren we lezen met de methode Estafette. Daarnaast wordt er elke dag vrij gelezen. Om 10.15 uur eten we ons fruit en gaan we naar buiten. Op onze school gaan we niet om 12.00 uur naar huis. De kinderen eten vanaf 12.15 in de klas,  terwijl de juf voorleest en/of kijken we het jeugdjournaal. Daarna spelen we een half uur buiten op het plein. Ook oefenen we op de computer of doen reken en taalspelletjes. Voor onze lessen wereldoriëntatie volgen we de lessen van Naut, Meander en Brandaan.

Wanneer gym:

Maandag en donderdag

Wat leren we in groep 4

Het lezen is natuurlijk erg belangrijk. Naast technisch lezen wordt het begrijpend lezen steeds belangrijker. Bij rekenen leren we manieren om getallen onder de 100 op te tellen en af te trekken. Daarnaast de tafels van 2, 10, 5, 3, 4, 6 en 7, klokkijken hele-/ halve uren en kwartieren analoog en digitaal. Geldsommen tot 100 euro. Bij wereldoriëntatie behandelen we ongeveer 12 thema’s die elk 3 weken duren.