Ziekmelden

Ziek?

U kunt 24 uur per dag melden dat uw kind ziek is via de absentielijn:             036 7670541

Ook kunt u uw kind absent melden via Social Schools.

Wilt u zo vriendelijk zijn om uw kind voor 8:20 uur ziek te melden? De leerkrachten zijn dan nog niet begonnen met de les. U heeft na dit tijdstip de mogelijkheid om een voice mail in te spreken.