Vreedzame school

Doel van de kanjertraining op school is de sfeer in de klas goed te houden en zo nodig, te verbeteren. Leerlingen werken met deze methode aan een goede band met klasgenoten en leerkrachten. Tijdens de lessen wordt er gewerkt aan vertrouwen en veiligheid in de klas en de school, sociale vaardigheden, beheersing van oplossingsstrategieën bij conflicten, bewustwording van eigenheid en verantwoordelijkheid nemen. Verder draagt het bij aan het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

 

Onze grondwet:

+ Wij zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn.

+ Wij zorgen ervoor dat iedereen erbij hoort.

+ Wij helpen elkaar.

+ Wij dragen allemaal een steentje bij.

+ Wij lossen conflicten samen op.