Engels

In groep 5 wordt gestart met Engelse les. De kinderen komen door lessen, die op het digitaal schoolbord gegeven worden, in aanraking met een native speaker. Het is de bedoeling dat leerlingen vooral bezig zijn met het spreken en luisteren.