Digitaal

Binnen onze school  heeft het computeronderwijs een centrale plaats. Zo wordt er gebruik gemaakt van een reken-, verkeer-,  taal-, spelling- , Engels- en de aanvankelijke leesmethode die gebruik maakt van een leerkrachtassistent (via het internet) en ondersteunende software.

De leerkrachtassistent  is een stuk software dat de leerkracht kan gebruiken en het lesgeven ondersteunt. Zo kunnen delen van het lesboek  en ondersteunende onderdelen daarbij  op het digitale schoolbord worden weergegeven .

De methode software  laat de leerlingen oefenen en ondersteunt de leerling daarbij. Daarnaast wordt bijgehouden hoe de leerling het werk doet en welke fouten zij of hij eventueel maakt. De leerkracht kan dus snel zien hoe een leerling het heeft gedaan.