Groep 3

Even voorstellen:

In groep 3 zitten 23 kinderen. Juf Riet  staat maandag t/m vrijdag voor de groep. Juf Hetty staat  om de week op woensdag voor de groep.

Hoe ziet een dag eruit in groep 3?

Elke ochtend beginnen we met het vooruitkijken op het programma van die dag. Op dinsdag, woensdag en donderdag starten we met een reken- taal- of leescircuit met behulp van ouders. De leerkracht helpt dan kleine groepjes kinderen met lezen of rekenen. Daarna gaan we lezen met het programma Veilig Leren Lezen. Om 10.15 uur eten we ons fruithapje en gaan we naar buiten. Na de pauze gaan we rekenen, schrijven en woordenschat. Op onze school gaan we niet om 12.00 uur naar huis. De kinderen eten vanaf 12.15 in de klas terwijl de juf voorleest. Daarna wordt er een half uur buiten gespeeld op het plein. In de middag beginnen we met een half uur stillezen, en daarna werken we aan een thema. Op donderdag hebben we kanjertraining, waarin we leren om op een goede manier met elkaar om te gaan. Op vrijdag kiezen we de kanjer van de week, die dan Ko, onze woordenschat mascotte, mee naar huis mag nemen voor een logeerpartijtje.  Om de werkhouding van kinderen te verbeteren wordt er in groep 3 op 3 momenten in de week taakspel gespeeld.

Wanneer gym:

Dinsdagochtend en donderdagochtend.

Wat leren we in groep 3

Het lezen is natuurlijk erg belangrijk. Naast technisch lezen wordt het begrijpend luisteren/lezen steeds belangrijker. Bij rekenen leren we manieren om getallen onder de 20 op te tellen en af te trekken. Daarnaast de splitsingen  van 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Klokkijken hele¬- halve uren. Geldsommen tot 20 euro. Bij wereldoriëntatie behandelen we ongeveer 12 thema’s die elk 3weken duren. Aan de thema’s worden ook de woorden voor woordenschat gekoppeld.