Groep 3

Even voorstellen:

In groep 3 zitten 26 kinderen. Juf Hetty staat maandag, dinsdag, woensdag voor de groep. Juf Janny staat op donderdag en vrijdag voor de groep.

Hoe ziet een dag eruit in groep 3?

Elke ochtend beginnen we met het vooruitkijken op het programma van die dag. Dagelijks rekenen we uit de methode Wereld in Getallen, we leren lezen met de methode lijn 3 en leren we schrijven met de methode klinkers. De thema's van wereldoriëntatie zijn afgestemd op de leesmethode. 

Wanneer gym:

Maandag en donderdag

Wat leren we in groep 3

Het lezen is natuurlijk erg belangrijk. Naast technisch lezen wordt dagelijks aandacht besteed aan  begrijpend luisteren / lezen. Bij rekenen leren we manieren om getallen onder de 20 op te tellen en af te trekken. Daarnaast de splitsingen  van 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Klokkijken hele¬- halve uren. Geldsommen tot 20 euro. Bij wereldoriëntatie behandelen we 12 thema’s die elk 3 weken duren. Aan de thema’s worden ook de woorden voor woordenschat gekoppeld. Ook leren we dagelijks schrijfletters zodat we aan het eind van het schooljaar woorden aan elkaar kunnen schrijven. Een keer in de week wordt er kanjertraining gegeven om de kinderen te leren hoe ze met elkaar om moeten gaan.