Passend onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Samen zorgen dat alle kinderen onderwijs krijgen dat bij hen past, op hun eigen niveau en zo dicht mogelijk bij huis, in de eigen wijk, maar in ieder geval in Almere

Passend Onderwijs verder uitgelegd:

presentatie Passend Onderwijs

magazine Passend Onderwijs

Zorgteam

De deelnemers van een zorgteam komen regelmatig samen voor overleg. Dit team adviseert welke zorg en begeleiding het kind eventueel nodig heeft en wie van de aanwezigen actie onderneemt en wanneer. Het resultaat van de bespreking wordt door de intern begeleider met de ouders besproken. De bespreking in het zorgteam is strikt vertrouwelijk.

het zorgteam