Groep 6

Even voorstellen:

In onze groep zitten 19 kinderen.  meester Robert staat tot de kerstvakantie voor de groep, Juf Lalenya is er na de kerstvakantie.

Hoe ziet een dag in groep 6 eruit?

In de ochtend starten we met rekenen. Dat doen we uit de methode van wereld in getallen. Elke dag doen we ook wat automatiseringssommen om de snelheid onder de knie te krijgen van het hoofdrekenen. Daarna gaan we lezen uit de methode estafette, of lekker in ons eigen leesboek. Na de pauze besteden we aandacht aan taal, spelling en begrijpend lezen. Het laatste half uur van de ochtend is zelfstandig werken. Hierin gaan de kinderen aan de slag met hun weektaak. In de middagen besteden we een aantal dagen aandacht aan MI en Crea. Hierin zitten de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, techniek en Natuurkunde. Ook besteden wij veel tijd aan Kanjertraining, daarin leren we een sociale cutuur op te bouwen in onze groep. Tijdens de verlengde schooltijd zijn wij aan de slag met rekenen, taal, spelling, lezen en woordenschat. Hierbij kunnen we altijd hulp gebruiken van een ouder.

Wanneer gym:

Dinsdagochtend en donderdagmiddag

Wat leren we in groep 6

Op het gebied van rekenen krijgen we enorm veel nieuwe lesstof; we starten met breuken, kommagetallen en de getallen waarmee we optellen en aftrekken worden steeds groter, enz. Op taalgebied breiden we de spellingsafspraken uit, maken we kennis met nieuwe woorden om onze woordenschat uit te breiden. In de begrijpend lezen lessen bouwen we het toepassen van de strategieën uit.