MR

De medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes á zeven weken, overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Dit overleg gaat over zaken zoals onder andere de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, samenstelling van het onderwijsteam. In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) wordt een aantal algemene taken van de medezeggenschapsraad genoemd: de MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school en waakt voor een gelijke behandeling. De medezeggenschap zoekt het aankomend schooljaar een nieuw lid. Wilt u meepraten, meedenken en meestemmen dan horen wij dit graag van u. Speciaal voor ouders en leerkrachten die net zijn gekozen in de medezeggenschapsraad organiseert de Vereniging Openbaar Onderwijs cursussen. U leert wat de rechten en plichten van de MR zijn en wat de raad in de praktijk heeft te vertellen. Bovendien ontmoet u andere (beginnende) MR- leden met wie u ervaringen kunt uitwisselen. Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen met: mr@achtbaan.asg.nl